วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
โดยการนำของผู้อำนวยการสิทธิชัย  รังสัย
มีการบริหารเน้นกระจายอำนาจ 
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กีฬาสร้างสุขภาพ  สร้างความสามัคคี สร้างชาติ
พวกหนูทุกคนทำได้

กิจกรรมกีฬาสี สร้างความสนุกสนาน และความภาคภูมิใจ
ให้กับอนาคตของชาติ
ผู้อำนวยการ สิทธิชัย  รังสัย  นำคณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดี
คณะครู  นักเรียนร่วมเดินรณรงค์ในเขตเทศบาลบาลตำบลท่าตูม
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด สร้างความตระหนักให้กับชุมชน
ท่านสุชาติ  พุทรา  รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 2
เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานของโรงเรียน
โดยมีผู้อำนวยการสิทธิชัย  รังสัย และคณะครูให้การต้อนรับ
เป็นการนำเสนอผลงานครู  ผลงานนักเรียนของเรา  ได้รับคำชื่นชมถ้วนหน้า

ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองเยี่ยมชมงาน
การแสดงผลงานครู และนักเรียน

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชาวนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครู  นักเรียน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ลุยเต็มที่ ไม่มีกลัวเปื้อน


ผลสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจ  ร่วมแรง
และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย
เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน  2553  คณะครู พร้อมนำทีมนักเรียนเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง
และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
ครูของเราไม่กลัวแดด พร้อมเสมอ ทุกงาน

กิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรให้กับครู บุคลากร และนักเรียน
ขับขี่ปลอดภัย  อุ่นใจเมื่อใช้ถนน


กิจกรรมดีๆ ของโรงเรียนยังมีอีกเยอะ  โปรดติดตามต่อไปนะคะ

นำท่านแอ่วเมืองเหนือ

บรรยากาศ ภูมิประเทศของเมืองเหนือ ที่เรียกว่าเมืองล้านนา 
สร้างความประทับใจให้กับผู้ไปเยือน
ธรรมชาติน่าชมหลากหลาย  กลิ่นไอวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน

เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2553  โรงเรียนท่าตูมสนิทราษฎร์วิทยาคม
นำนักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ
นักเรียนและครูต่างก็อิ่มอกอิ่มใจ ที่ได้ทำบุญในครั้งนี้
 
จุดเทียนส่องทาง
<>

แสงเทียนส่องธรรมนำชีวิตวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ศึกษาดูงานภาคเหนือ


จังหวัดเชียงราย  สูงสุดแห่งสยาม

ครูท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

สุดยอดสถาปัตยกรรมไทย  วัดร่องขุ่น 
จังหวัดเชียงราย

คณะครูโรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
รัก  สามัคคี  กลมเกลียว

ดอกไม้สวยพืชสวนโลก เชียงใหม่

รำลึกมหกรรมพืชสวนโลก

ดอยสุเทพเชียงใหม่ ศรัทธาชาวพุทธ
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

กำลังใจ

รับเกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ ปี 2553
16  มกราคม   วันครูแห่งชาติ
ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
รับเกียรติบัตร การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปี 2553